ristretto.pl

Blog ogólnotematyczny o biznesie, szkole i modzie

Nauka

Wyjaśniamy, czym są dni dyrektorskie

Wyjaśniamy, czym są dni dyrektorskie

Wiele osób nie ma pojęcia, czym są tak zwane dni dyrektorskie. Warto mieć świadomość, że w tych dniach zajęcia dydaktyczne nie są prowadzone w szkołach. Nie oznacza to jednak, że dyrektor jest całkowicie zwolniony ze swoich obowiązków. W tym artykule wyjaśnimy, jakie czynności musi wykonywać dyrektor w dniu dyrektorskim, a także podpowiemy, kiedy wolne w szkole wypada w tym roku.

Czym są dni dyrektorskie?

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor może ustalić na początku każdego roku szkolnego. Dla szkół podstawowych jest to 8 dni, dla liceów 10 dni, natomiast dla szkół policealnych 6 dni. Warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły należy wziąć pod uwagę w ustaleniach. W celu ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć trzeba zasięgnąć opinii rady rodziców, rady szkoły oraz samorządu uczniowskiego. Gdy rada szkoły nie została powołana to wtedy liczy się opinia rady pedagogicznej. Należy pamiętać, że dodatkowe dni wolne dotyczą jedynie zwolnienia od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Świadczy to o tym, że nie są to całkowicie dni wolne od pracy. W takich dniach dyrektor jest odpowiedzialny za organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Podstawy prawne

Według przepisów karty nauczyciela to dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Nie ma żadnych podstaw, żeby dyrektor nie świadczył pracy w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych. Art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela wskazuje, że dyrektor realizuje tylko częściowo zajęcia dydaktyczne, w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący szkołę. Rozporządzenie MEN różnicuje pulę dni dyrektorskich i to w zależności od rodzaju placówki. Pula dni dyrektorskich wynosi 4 dni w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy. Według przepisów prawa do 30 września musi być ogłoszona lista dni dyrektorskich. Trzeba również zadbać o to, żeby informacja dotarła do rodziców, uczniów oraz nauczycieli.

Ogłoszenie dni dyrektorskich

Przed ogłoszeniem dni dyrektorskich trzeba koniecznie zasięgnąć opinii rady placówki lub rady szkoły. Jeśli te rady nie zostały utworzone to dyrektor powinien skonsultować się z radą samorządu uczniowskiego, radą rodziców oraz radą pedagogiczną. Należy pamiętać, że nie wszystkie dni dyrektorskie muszą być ustalone do 30 września. Jeśli wystąpią szczególnie uzasadnione przypadki to dyrektor może wyznaczyć kolejne dni wolne od nauki. Jednak w takiej sytuacji też decyzja musi być poprzedzona wydaniem opinii rady placówki lub rady szkoły. Dyrektor musi otrzymać zgodę organu prowadzącego, jeśli chce wyznaczyć dni wolne od nauki spoza puli. Żeby ustalić dodatkowe dni rektorskie, szkoła musi określić od razu terminy, kiedy zajęcia mają zostać odpracowane. Uczniowie powinni mieć również zapewniony dostęp do zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Dla wszystkich uczniów dni wolne od szkoły są czymś cudownym. Mogą wtedy skupić się na swoich rzeczach i spotkać z przyjaciółmi. Niestety takich dni wciąż nie jest wiele, dlatego przez cały rok trzeba znosić trudy szkoły. Po dokładnym przeczytaniu tego artykułu powinieneś już wiedzieć, czym są dni dyrektorskie.

Udostępnij