ristretto.pl

Blog ogólnotematyczny o biznesie, szkole i modzie

Biznes

Sprzedaż w Warszawie – gdzie znaleźć pracę?

Sprzedaż w Warszawie – gdzie znaleźć pracę?

Sprzedaż to dziedzina, z którą spotykamy się każdego dnia, z reguły jako klienci. Osoby zatrudnione w sprzedaży mogą mieć bardzo różny zakres obowiązków, jak i zarobki, a to dlatego, że pojęcie “sprzedaż” jest bardzo szerokie.

Sprzedaż – co to jest?

Sprzedaż jest ogółem czynności, które wiążą się z dostarczeniem klientowi towarów lub usług za odpowiednią opłatą. Są to czynności organizacyjne, finansowe, techniczne i organizacyjne.

Sprzedażą nazywamy cały szereg działań, których końcowym rezultatem ma być nawiązanie umowy kupna-sprzedaży. Aby doprowadzić do sprzedaży, należy zrealizować następujące etapy:

 1. Nawiązanie kontaktu z odbiorcami, czyli potencjalnymi kupcami;
 2. Zbudowanie dobrej relacji z potencjalnym kupcem, aby zyskać jego przychylność i zaufanie;
 3. Zorientowanie się na temat potrzeb przyszłego klienta, poprzez dialog lub ankietyzację;
 4. Właściwe przedstawienie odbiorcy oferowanych przez firmę produktów lub usług;
 5. Zawarcie umowy na kupno przedmiotu sprzedaży.
 6. Przekonanie klienta, że zakup towaru/usługi był dobrą decyzją. Wysłuchanie jego opinii, aby mieć pewność, że jest zadowolony z przebiegu transakcji.

Właściwie zrealizowany proces sprzedaży pozwala na osiągnięcie zamierzonego rezultatu, który finalnie przynosi korzyści obu stronom umowy: sprzedawcy i kupującemu. Sprzedawca w jej wyniku uzyskuje pieniądze, a klient otrzymuje określony towar.

Podczas przebiegu sprzedaży sprzedający przedstawia przyszłemu kupcy ofertę handlową, która określa, jaki jest przedmiot sprzedaży i ile on kosztuje. Przeważnie takie oferty są publicznie dostępne, aby każdy miał w nie wgląd i są skierowane do określonej grupy odbiorców.

Sprzedaż jako pojęcie ekonomiczne i prawne określa przeniesienie prawa własności na kupującego wraz z powstaniem umowy sprzedaży. W związku z tym każda sprzedaż podlega odpowiedniej kontroli przeprowadzanej przez organy i instytucje prawne, jak również jest chroniona prawem sprzedawcy i prawem konsumenckim.

Typy sprzedaży

Na różne sposoby możemy określać typy sprzedaży, my podzielmy je na sprzedaż doradczą i transakcyjną.

Sprzedaż doradcza

Jest to typ sprzedaży, gdzie pracują bardziej wykwalifikowani sprzedawcy i przedstawiciele handlowi. Zajmują się oni badaniem rynku i spotkaniami z klientami, w celu określenia ich potrzeb, aby dobrać odpowiednie dla nich rozwiązanie spełniające ich oczekiwania. Sprzedawca czy handlowiec w tym typie sprzedaży ma duże pole manewru, dzięki rozmowie z klientem jest w stanie negocjować z nim warunki i dostosowywać ofertę tak, aby przekonać go do kupna oferowanego produktu lub usługi. Przeważnie z tym typem sprzedaży spotykamy się w branżach oferujących specjalistyczne towary, skierowane do ściśle określonej grupy odbiorców. Dużym atutem sprzedaży doradczej jest to, że osoby nią się trudniądze nierzadko posiadają miano eksperta i posiadają specjalistyczną wiedzę w swojej dziedzinie.

Sprzedaż transakcyjna

Ten typ sprzedaży nie zajmuje się pozyskiwaniem klientów, aby przekonać ich do współpracy, ale nastawia się na kupców, którzy sami pragną nawiązać umowę sprzedaży. Klienci ci decydując się na określone produkty, koncentrują się na korzyściach, które zyskają z posiadania danego towaru. Przedmiot takiej sprzedaży ma niewygórowaną cenę, atrakcyjną dla klienta i przynoszącą zysk sprzedającemu. Przeważnie ze sprzedażą transakcyjną mamy do czynienia w przypadku towarów pierwszej potrzeby, czyli takich, które mają szerokie grono odbiorców. Ten typ sprzedaży cechuje przystępna cena towarów/usług i terminowe ich dostarczanie.

Sprzedaż – praca różnych sektorów i na różnych stanowiskach

Sprzedaż dotyczy wielu branż, a co się z tym wiąże, wielu typów towarów i usług. Sprzedaż może dotyczyć powszechnie dostępnych towarów (np. codziennego użytku), ale też tych bardziej specjalistycznych. Niezależnie od sektora zatrudnienia, sprzedawca jest fachowcem, który ma wpływ na to, czy dojdzie do umowy sprzedaży między dostawcą, a jego odbiorcą.

W dziale sprzedaży możemy wymienić mi.in. takie zawody jak:

 • Agent ds. odszkodowań – osoba, która reprezentując firmę ubezpieczeniową, raportuje i wycenia uszkodzenia, aby wypłacić klientowi należne mu odszkodowanie;
 • Account Manager – jest to jedno z najniższych stanowisk kierowniczych w usługach i handlu. Osoba na tym stanowisku ma pod sobą zespół account executive. Do jej obowiązków należy realizacja planów sprzedażowych, przygotowanie ofert handlowych i utrzymanie długoterminowych kontaktów z klientami;
 • Account Executive – stanowisko to po polsku przeważnie określa się mianem “opiekun klienta”. Account Executive dba o utrzymanie dobrych relacji z klientem, mając z nim bezpośredni kontakt pozyskuje informacje potrzebne do tworzenia projekty kampanii reklamowych i przekazuje je działom kreatywnym;
 • Analityk sprzedaży – osoba analizująca wyniki sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie firmy. Dane pozyskane w ten sposób służą do planowania polityki sprzedażowej firmy;
 • Handlowiec – przedstawiciel firmy organizujący spotkania z klientami, zabiegający o pozyskanie nowych i utrzymanie dotychczasowych. Przedstawia odbiorcom produkty/usługi sprzedawane przez firmę, bada potrzeby klienta, dostosowuje do nich ofertę i negocjuje warunki współpracy;
 • Kasjer – osoba zajmująca się obsługą kasy fiskalnej, przyjmowaniem zapłaty za sprzedawane klientom produkty, przyjmowaniem zwrotów i reklamacji;
 • Hostessa – osoba zajmująca się działaniami promocyjnymi przedsiębiorstw m.in. na wystawach, imprezach promocyjnych i targach. Może pełnić rolę prezenterki prezenterki porduktu, konferansjerki lub promotorki;
 • Bileter – osoba kontrolująca bilety wstępu podczas różnych imprez kulturalnych, sportowych, wystawach, koncertach itd.;
 • Telemarketer – osoba trudniąca się obsługą, badaniem potrzeb klientów i sprzedażą produktów i usług firmy za pośrednictwem telefonu.

Sprzedaż w Warszawie – gdzie znaleźć pracę?

Istnieje wiele sposobów na szukanie pracy w sprzedaży. Jednym z nich są serwisy pracy, do których należy m.in. GoWork.pl.

Udostępnij