ristretto.pl

Blog ogólnotematyczny o biznesie, szkole i modzie

Biznes

Obowiązki beneficjenta podczas korzystania z funduszy unijnych

Obowiązki beneficjenta podczas korzystania z funduszy unijnych

Dotacje unijne na założenie lub rozwój działalności gospodarczej od lat cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Bezzwrotne wsparcie finansowe ułatwia podjęcie decyzji inwestycyjnych w obecnych czasach, które pozostawiają wiele niewiadomych, co do przyszłej sytuacji na rynku. W dobie korzystania z funduszy europejskich, warto zastanowić się nad tym, jakie obowiązki spoczywają na beneficjentach programów unijnych. Sprawdź. 

Etap podpisania umowy 

Gdy wniosek konkursowy firmy ubiegającej się o dotację unijną zostanie rozstrzygnięty pozytywnie, to następuje ważny etap umowy. Przed oficjalnym podpisaniem beneficjenci programów unijnych muszą spełnić określone kryteria w wyznaczonym odgórnie terminie. Przede wszystkim polega to na skompletowaniu dokumentów, bez których podpisanie umowy będzie niemożliwe. Ich szczegółowy wykaz może nieco się różnić w zależności od rodzaju konkursu i jego regulaminu. W tym celu warto zapoznać się z wytycznymi lub skorzystać ze wsparcia profesjonalnej firmy TRIGONUM, która poprowadzi Cię przez cały proces. Pozwoli to spełnić wszystkie obowiązki beneficjenta korzystającego z funduszy unijnych

Niezbędne załączniki to m.in.:

 • dokumentacja rejestrowa firmy;
 • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami z ZUS;
 • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami z Urzędu Skarbowego;
 • potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego do celów projektowych;
 • dokumentacja środowiskowa;
 • dokumenty potwierdzające zabezpieczenie realizacji projektu. 

Prowadzenie projektu i kontrole

W trakcie prowadzenia projektu beneficjenci muszą być przygotowani na kontrole urzędowe, których zadaniem będzie potwierdzeniem poprawności realizacji przyjętych założeń lub też znalezienie ewentualnych nieścisłości. Eksperci Trigonum pomogą w przygotowaniu dokumentacji do takiej kontroli zewnętrznej także poprzez zaangażowanie biegłego rewidenta, który przygotuje kompleksowy raport. Tak przygotowana dokumentacja projektowa zapewnia pozytywną ocenę kontrolujących urzędników. 

Wszystkie dokumenty warto trzymać w jednym miejscu, ponieważ wnioskodawca musi wskazać ich przechowywanie na specjalne życzenie kontrolerów. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi konkursów, możliwe są m.in. takie kontrole jak:

 • kontrola weryfikacyjna w zakresie dokumentacji i postępu w realizacji projektu;
 • krzyżowa kontrola (u beneficjentów korzystających z więcej niż jednego programu);
 • końcowa kontrola;
 • kontrola trwałości projektu;
 • kontrola formalno-rachunkowa. 

Poprawne rozliczenie

Ostatnim z obowiązków beneficjenta jest poprawne rozliczenie projektu zgodnie z jego założeniami. Polega to na przygotowaniu dokumentacji i potwierdzeniu tego, że założony cel został zrealizowany, a pieniądze były wydatkowane zgodnie z założeniami. Od poprawnego rozliczenia dotacji unijnej zależy m.in. to, czy beneficjent nie będzie zobowiązany do zwrotu jej części. Aby uniknąć takiej sytuacji, warto od początku procesu ubiegania się o dotację skorzystać ze wsparcia profesjonalistów. W trakcie realizacji projektu wykorzystujemy narzędzia kontroli postępu merytorycznego i finansowego, procedury odnośnie wszystkich procesów projektowych, w tym realizacji zakupów ze środków publicznych. Skuteczność tych narzędzi potwierdziła się w trakcie zrealizowanych i rozliczonych przez nas ponad 100 projektach. 

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami firmy TRIGONUM i zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w tym zakresie. Umiejętnie poprowadzimy Cię przez całą procedurę, dzięki czemu projekt od początku do końca będzie prowadzony zgodnie z założeniami. Na początkowym etapie zwiększymy Twoje szanse na uzyskanie dotacji. 

Udostępnij